Betingelser

Velkommen til menulist.menu!

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen på menulist.menu. Hjemmesiden menulist.menu er et projekt af virksomheden som beskrevet under imprint (MZR).


På denne side finder du de betingelser (AGB), under hvilke hjemmesiden menulist.menu og dens subdomæner må anvendes. Læs venligst vores betingelser omhyggeligt. Ved at få adgang til, bruge eller registrere dig på vores websted bekræfter du hermed, at du har læst og accepteret følgende vilkår og betingelser. De forpligter sig også til at overholde disse AGB samt de gældende lovbestemmelser. Hvis du ikke accepterer de følgende vilkår, må du ikke bruge vores websted.
Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.
§ 1 Emne af de generelle vilkår og betingelser
1. Dette er MZR's generelle vilkår og betingelser. De henviser til den tilbudte tjeneste, som udbydes på internettet under URL'erne menulist.menu og andre relaterede underdomæner. Formålet med de generelle betingelser er at regulere de juridiske relationer mellem MZR og alle fysiske eller juridiske personer, der benytter sig af menukortets helt gratis tilbud. Registrerede brugere (i det følgende benævnt "medlemmer") har accepteret disse vilkår og betingelser ved registreringen og kan gratis benytte alle de tjenester, som MZR tilbyder medlemmerne.
2. Retsforholdet mellem MZR og medlemmerne er også omfattet af disse vilkår og betingelser, retningslinjerne for sammensætning og indstilling af bedømmelser og retningslinjerne for indstilling af fotos, videoer, filer og andet indhold. Vilkårene gælder også, selv om menulist.menu's websted eller dele heraf anvendes via andre websteder.

§ 2 Tjenesten menulist.menu
1. menulist.menu er et tilbud, der gør det lettere for sine brugere og medlemmer på grundlag af en internettjeneste at finde tilbud fra restauranter (i det følgende benævnt "udbyderen") med den særlige funktion, at medlemmer af menulist.menu vurderer restauranter og retter fra disse restauranter Kan anbefale.
Hele menuen er gratis tilgængelig for medlemmer og brugere.
2. Medlemmerne får en brugerprofil, som giver dem mulighed for at benytte menulist.menus kommunikationstilbud og kan ud over anmeldelser også oprette fotos, videoer, filer og andet indhold i menulist.menus system.
§ 3 Brug af internettjenesten menulist.menu
1. Internetinformationstjenesten menulist.menu giver alle brugere og medlemmer mulighed for at finde adresseoplysninger og yderligere oplysninger om restauranter (menukort, åbningstider, servicetilbud, siddepladser osv.).
). Brugen af informationstjenesten og de data, der er indeholdt heri, er kun tilladt til dette formål og kun til privat brug. Enhver anvendelse til andre formål, navnlig til kommerciel distribution eller som middel til dataindsamling samt enhver anden kommerciel udnyttelse eller anvendelse er forbudt. Anvendelse eller behandling af de hentede data til andre formål er kun tilladt på de strenge betingelser i den tyske databeskyttelseslov.
2. MZR påtager sig ingen garanti for informationstjenestens tilgængelighed samt for fuldstændigheden og rigtigheden af de heri indeholdte data (især for prisangivelsen på menuerne).
§ 4 Indgåelse af kontrakten
1. Alle internetbrugere kan få adgang til det tilbud, der er offentliggjort under menulist.menu. Hjemmesiden menulist.menu er et projekt som anført i aftrykket (herefter MZR).
2. Der er også mulighed for et gratis medlemskab. Brugere, der ønsker at benytte dette supplerende tilbud, skal først registrere sig på menulist.menu, acceptere brugsbetingelserne og databeskyttelsen og kan derefter få adgang til den udvidede funktionalitet, der tilbydes af menulist.menu.
3. Ved afslutningen af registreringen etableres et kontraktforhold mellem MZR og medlemmet, som er underlagt bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser.
4. Ved registreringen forsikrer det enkelte medlem, at hans/hendes personlige data er opdaterede, fuldstændige og sandfærdige, og at de vil blive opdateret efter registreringen i hele kontraktens løbetid.
5. Medlemmet forsikrer desuden, at det enten er fyldt 18 år eller udtrykkeligt er godkendt af sine forældre, som har ret til at benytte de i § 2 i de generelle betingelser nævnte tjenester, herunder kommunikationstjenesterne, og til at foretage deres egne vurderinger.
§ 5 Fortrydelsesret
1. Medlemmet kan tilbagekalde sit samtykke til disse vilkår og den indgåede brugsaftale inden for to uger efter indsendelse af samtykket pr. e-mail til [email protected].
For at overholde fristen er det tilstrækkeligt, at e-mailen sendes rettidigt. Hvis tilbagekaldelsen erklæres rettidigt, er medlemmet hverken bundet af brugsaftalen eller af sit samtykke til disse vilkår og betingelser.
§ 6 Medlemskab
1. Ved afslutningen af registreringen på menulist.menu modtager hvert medlem en brugerprofil med et kaldenavn og en adgangskode. Brugeren vælger kaldenavnet og det tilhørende password under registreringen.
2. Som indehaver af en basisbrugerprofil har medlemmet adgang til alle gratis tjenester på menulist.menu. Dette åbner mulighed for ham:
I) at vurdere sine kendte restauranter og restauranter
II) at lægge billeder, videoer, filer og andet indhold op, der er i overensstemmelse med retningslinjerne. Dette er delvis muligt uden en brugerprofil. 3. Som ejer af en restaurant og en brugerprofil kan medlemmet benytte alle de tjenester, der er inkluderet i den gratis grundpakke.
5. En overførsel af brugerprofilen til andre medlemmer, brugere eller kommercielle udbydere er udelukket.
6. For at få adgang til menuen på menulist.menu skal medlemmet have internetadgang. Omkostningerne og gebyrerne for internetforbindelsen og forbindelsen til internettet skal betales af medlemmet selv.
§ 7 Medlemmernes forpligtelser
1. Hvert medlem er ansvarlig for sin brugerprofil og for de oplysninger, vurderinger, fotos, videoer, filer og andet indhold (i det følgende indhold), der udgår fra ham selv eller hans brugerprofil. Det er navnlig forpligtet til at holde adgangsoplysningerne hemmelige og træffe forholdsregler mod spionage af adgangsoplysningerne. Tab eller spionage af adgangsdata eller andre brud på sikkerhedssystemet skal af medlemmet straks meddeles info(@@)menulist.menu. Indtil tabet anmeldes, er medlemmet alene ansvarlig for alt indhold, alle forringelser eller overtrædelser, der skyldes hans brugerprofil.
Medlemmet forpligter sig til at overholde de gældende love i den relevante jurisdiktion ved leje af indhold og andre brugerbidrag samt ethvert indhold, der stammer fra dets brugerprofil. Medlemmet forpligter sig også til at afholde sig fra ethvert misbrug af systemet og de tjenester, der tilbydes heri.
2. Det enkelte medlem forpligter sig navnlig til at:
I. ikke at udgive sig for at være en anden person eller virksomhed og at vildlede andre brugere eller udbydere om deres identitet;
II. Ikke at overføre sin brugerprofil til andre medlemmer, brugere eller udbydere eller at give tredjeparter adgang til sin brugerprofil;
III. ikke at bruge person-, virksomheds- eller andre navne eller betegnelser, der krænker andres varemærker, ophavsret eller personlige rettigheder eller på anden måde overtræder lovbestemmelser, når man vælger sit eget kaldenavn;
IV. ikke at bruge øgenavne eller andre navne, der er voldsforherligende, ophidsende eller relateret til pornografi, børnepornografi, incest, sodomi, politisk eller religiøs ekstremisme eller terrorisme;
V. ikke at formidle indhold, der kan motivere andre til at begå strafbare eller på anden måde umoralske handlinger;
VI. at bruge systemet menulist.menu og de tjenester, der tilbydes heri, til at chikanere, true eller på anden måde krænke andre personer i deres værdighed, ære eller seksuelle selvbestemmelse;
VII. At afstå fra handlinger som f.eks. at sende ubrugelige e-mails eller spam, at sende eller indstille virus eller andre programmer (spyware, malware, trojanske heste osv.). Endvidere at afholde sig fra handlinger, der kan bringe eksistensen eller driften af menulist.menus datanetværk eller datacenter eller menulist.menus eller dets brugeres eksistens i fare;
VIII. Ikke at udøve nogen form for krænkende kritik eller at sprede bagvaskelse, fornærmelser, løgne eller misinformation;
IX. ikke uden ophavsrettighedshaverens samtykke at distribuere indhold, der er beskyttet af ophavsret eller industrielle ejendomsrettigheder;
X. ikke at offentliggøre, lagre eller anvende personoplysninger om privatpersoner uden den pågældende persons udtrykkelige samtykke;
XI. Ikke at placere eller på anden måde markedsføre eller distribuere indhold, der er tilgængeligt i systemet, uden udtrykkeligt samtykke fra menulist.menu;
XII. ikke linker til websteder, indhold, der er i strid med gældende lovgivning, skadeligt for mindreårige eller på anden måde utilladeligt.
§ 8 Indstilling af indhold
1. Et vigtigt element i systemet menulist.menu er det indhold, der er genereret af medlemmerne og indtastet i systemet menulist.menu, og som primært skal bruges til at illustrere kvaliteten af den evaluerede udbyders tilbud. Medlemmerne af menulist.menu forpligter sig til at overholde følgende bestemmelser, når de bruger systemet menulist.menu til spisning og når de lægger indhold ind:
I. Alt indhold, der offentliggøres af et medlem, skal være i relation til den vurderede udbyder, svare til fakta og være så sagligt, objektivt og korrekt som muligt. Du må ikke krænke patent-, ophavsrets-, varemærke- og personlige rettigheder eller på anden måde beskyttede retsstillinger hos tredjemand.
II. For at beskytte disse principper er det generelt forbudt for udbydere at offentliggøre vurderinger, der påvirker deres egen virksomhed. Selv slægtninge eller ansatte hos udbydere må kun bedømme deres respektive virksomheder, hvis de oplyser om deres forhold til udbyderen.
III. Det er ikke tilladt at indsende, offentliggøre eller på anden måde stille indhold til rådighed, hvis indholdet repræsenterer eller indeholder:
- bevidst misinformation, fornærmelser, bagvaskelse, bagvaskelse, uanstændigheder eller løgne;
- trusler mod andre medlemmer, udbydere eller tredjeparter;
- kommerciel selvpromovering ved at angive e-mailadresser, URL'er eller telefonnumre;
- oplysninger fra rygter og ubekræftede udtalelser fra tredjemand;
- logoer, titler, varemærker eller materialer med kommercielt formål;
- åben eller skjult reklame;
- Oplysninger om irrelevante fakta.
IV. Indholdet er også afviseligt:
- kopieret eller på anden måde afskrevet;
- indeholde fornærmende udtalelser og kommentarer om andre medlemmer eller bedømmelser;
- pornografisk, obskønt, krænkende, vulgært eller på anden måde stødende;
- der er iværksat af udbyderne selv og kanaliseret gennem stråmænd;
- som udgør en sikkerhedsrisiko som bærere af virus, trojanske heste eller andre skadelige programmer.
3. For at beskytte udbydere, medlemmer og andre brugere forbeholder menulist.menu sig ret til til enhver tid at fjerne indhold, der er utilladeligt eller på anden måde farligt for systemet, uden yderligere varsel.
§ 9 MZR's rettigheder samt sanktioner og foranstaltninger
1. Så snart der er konkrete tegn på, at et medlem overtræder lovbestemmelser, tredjemands rettigheder, disse generelle vilkår og betingelser eller MZR's retningslinjer, eller hvis der er en anden legitim interesse i at beskytte andre medlemmer, brugere eller udbydere, kan MZR ikke træffe foranstaltninger mod et medlem fra følgende konkludere et katalog af foranstaltninger. MZR kan navnlig
I. slette indhold, der er blevet indstillet på dining menulist.menu;
II. advare medlemmer;
III. begrænse brugen af systemet;
IV. midlertidigt suspendere medlemmet midlertidigt;
V. blokere medlemmet endeligt.
Valget af den foranstaltning, der skal træffes, vil blive truffet (eventuelt efter høring af medlemmet) under hensyntagen til medlemmets fejl. Ved at blokere medlemmet lukkes alle brugerprofiler, der er åbnet i medlemmets navn eller tilknyttet medlemmet. Medlemmer, der er permanent suspenderet, har ikke ret til at få den låste brugerprofil tilbage eller til at åbne en ny brugerprofil.
2. MZR forbeholder sig ret til at slette medlemmernes kaldenavne, brugerprofiler eller indhold, hvis de respektive konti ikke har været brugt i mere end seks måneder i træk.
3. MZR forbeholder sig udtrykkeligt ret til til enhver tid at ændre, udvide, begrænse eller ophøre med sit tilbud eller de tilhørende tjenester. Systemet kan midlertidigt sættes ud af drift, navnlig på grund af vedligeholdelsesarbejde eller versionsovergange, uden at brugeren kan gøre krav gældende over for MZR.
§ 10 Opsigelse
1. Medlemmet kan til enhver tid opsige brugsretsaftalen uden angivelse af begrundelse ved at sende en opsigelse pr. e-mail til info(@@)menulist.menu.
2. MZR er berettiget til at opsige licensaftalen til enhver tid med et varsel på 14 dage til udgangen af måneden. Spærringsretten og MZR's rettigheder, der er angivet i kataloget over foranstaltninger, forbliver uberørt.


§ 11 Konsekvenser af en opsigelse eller en endelig blokering
1. Med opsigelsen eller den endelige spærring af et medlem slettes kaldenavnet, brugerprofilen og de personlige data, der er gemt i den forbindelse. Vurderinger og andet indhold, som medlemmet havde placeret i systemet menulist.menu, mister deres henvisning til medlemmet, men forbliver som en del af tilbuddet spisning menulist.menu i systemet.
§ 12 Aftalens accept af tredjeparter
1. MZR har ret til (med et varsel på fire uger) at overføre alle eller en del af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt til en tredjepart. I dette tilfælde har medlemmet ret til at opsige brugsretsaftalen efter meddelelse om overtagelse af kontrakten pr. e-mail til [email protected].
§ 13 Gennemgang af indhold og indberetning af misbrug
1. For at sikre maksimal sikkerhed og for at beskytte tredjemands patent-, ophavsrets-, varemærke- og privatlivets fred er MZR berettiget, men ikke forpligtet til at kontrollere, om det indsendte indhold er foreneligt med de gældende lovbestemmelser, disse vilkår samt egne retningslinjer og principper, og om nødvendigt ændre eller helt slette indholdet.
2. Da misbrug er det mest almindelige for brugere og medlemmer, er MZR også afhængig af medlemmernes og brugernes opmærksomhed og vilje til at kommunikere. Ved hjælp af den procedure for indberetning af misbrug, der er etableret til dette formål, skal medlemmerne eller andre berørte parter have mulighed for at gøre opmærksom på misbrug, navnlig overtrædelser af disse vilkår samt krænkelser af patent-, ophavsrets-, varemærke- og personrettigheder. Efter passende kendskab og egen undersøgelse af de indberettede forhold bestræber MZR sig på at fjerne ulovligt, utilladeligt eller misbrugte indhold inden for en rimelig tid. MZR forbeholder sig ret til at træffe retlige foranstaltninger i tilfælde af misbrug, herunder misbrug af proceduren for indberetning af misbrug.
§ 14 Oplysninger om databeskyttelse
1. Alle personlige data, der stilles til rådighed via spisning menulist.menu, vil blive brugt i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Bestemmelserne i telemiddelloven (TMG) og bestemmelserne i den tyske databeskyttelseslov (BDSG) overholdes ved indsamling og videre brug af dataene.
§ 15 Ophavsrettigheder og industrielle ejendomsrettigheder
1. Indhold, som en tredjepart har ophavsret til, må ikke videresendes, distribueres eller indarbejdes i systemet menulist.menu uden forudgående udtrykkeligt samtykke fra denne part. I den forbindelse forpligter medlemmet sig til at friholde MZR for eventuelle krav fra tredjemand, der er opstået som følge af en overtrædelse af bestemmelserne om ophavsret ved medlemmets adfærd.
2. Ved at lægge indhold ud bekræfter medlemmet, at det har alle rettigheder til at offentliggøre og udnytte indholdet. 3. Medlemmet giver MZR ret til reproduktion, ændring, distribution og offentliggørelse af alt indhold, der er nødvendigt for den regelmæssige verdensomspændende drift af systemet menulist.menu, fri af tid og rum, som medlemmet stiller til rådighed eller distribuerer i systemet menulist.menu. Samtidig får MZR ved at indsende bidrag ret til at præsentere og distribuere bidraget permanent på MCR's sider og på siderne hos de respektive samarbejdspartnere for visse tjenester. Desuden overdrager medlemmet MZR ved at indsende indholdet den gratis, tidsmæssigt og geografisk ubegrænsede ret til at duplikere, overføre, stille indholdet og uddrag heraf til rådighed for offentligheden og vise, redigere, citere og kopiere indholdet og uddrag heraf under overholdelse af de moralske rettigheder og retten til privatlivets fred. at integrere og distribuere i samlinger og at offentliggøre på andre platforme. Desuden tillader medlemmet alle brugere og medlemmer i det mindste ikke-kommerciel brug af dette indhold.
3. Den kommercielle og ophavsretlige beskyttelse er også omfattet af indholdet på menulist.menu. Beskyttet er især anmeldelser, rapporter, databaser, grafik, logoer, symboler og billeder. Brugerne og medlemmerne af menulist.menu forpligter sig til at respektere disse ophavsrettigheder og andre af MZR's industrielle ejendomsrettigheder.
4. Brugerne og medlemmerne af menulist.menu gøres opmærksom på, at layoutet af websiderne, deres indhold samt nærværende vilkår og betingelser, erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger og politikker er beskyttet og kun med forudgående skriftligt samtykke fra MZR kan reproduceres, genbruges, revideres eller anvendes på andre websteder eller andre medier.


§ 16 Link til tredjepartswebsteder og ansvarsfraskrivelse for tredjepartswebsteder
1. MZR bestræber sig fra starten på at offentliggøre links (såkaldte links eller bannere) på sit eget websted kun til lovligt indhold. En fuldstændig og permanent gennemgang af andre udbyderes indhold og links er dog teknisk set ikke mulig. MZR tager derfor afstand fra indholdet af alle direkte eller indirekte links til andre websteder, der indføres via MZR eller dets medlemmer og brugere, og tager derfor afstand fra indholdet af alle direkte eller indirekte links til andre websteder. For indholdet af disse websteder og for krænkelser af patent-, ophavsrets-, varemærke- eller personrettigheder, som finder sted på disse sider, er deres respektive udbydere ansvarlige.
2. MZR optræder ikke som repræsentant, stedfortræder eller mægler i forbindelse med kontrakter, der indgås af dets brugere og medlemmer med linkede websteder.
§ 17 Ansvar
1. Den tjeneste, der tilbydes af MZR menulist.menu, og tjenesterne og indholdet er udelukkende til underholdningsformål og er ikke beregnet til at repræsentere eller erstatte professionel rådgivning eller information på nogen måde. Vurderinger og anbefalinger, der offentliggøres af medlemmer, er medlemmernes subjektive meninger og afspejler på ingen måde MZR's mening og kan på ingen måde tilskrives MZR. Derfor udgør medlemmernes vurderinger, anbefalinger eller andre tips ikke et køb, en kontrakt, en kontakt eller en anden anbefaling eller information fra MZR, men kun en subjektiv mening fra det pågældende medlem.
MZR påtager sig ingen garanti eller ansvar for det indhold, der genereres af medlemmerne, og for det indtryk, der skabes af samtlige medlemmers indhold i sin helhed. Enhver form for anvendelse eller brug af indholdet sker derfor udelukkende på eget ansvar. Det nævnte indhold kan kun betragtes som en subjektiv, privat, uprofessionel anbefaling eller information og bør ikke opfattes som et forretningsgrundlag ved indgåelse af kontrakter, men højst som en indikation af den pågældende udbyders kvalitet og pålidelighed. MZR er heller ikke ansvarlig for det helhedsindtryk, der opstår i samspillet mellem de enkelte vurderinger og anbefalinger, og for materielle eller immaterielle skader, der kan tilskrives et sådant helhedsindtryk.
2. MZR er ikke ansvarlig for krænkelser, tab af data eller andre skader, som medlemmer eller tredjeparter måtte lide som følge af medlemmernes eller brugernes adfærd. Brugerne og medlemmerne af menulist.menu er alene ansvarlige for deres brugerprofiler og det indhold, de lægger op, sender eller ændrer. I den forbindelse påtager MZR sig intet ansvar for tab af data, skader eller krænkelser af rettigheder som følge af uagtsom eller skødesløs håndtering af brugerprofilernes adgangsdata.
3. MZR er ikke ansvarlig for tab af data, adgangsvanskeligheder og skader som følge af medlemmers ukorrekte brug af brugerprofiler eller som følge af systemfejl, systemfejl som følge af force majeure eller ydre påvirkninger (hackerangreb, systemfejl som følge af spamangreb), og MZR's ansatte eller stedfortrædere er ikke ansvarlige.
4. På trods af omfattende bestræbelser på at holde sit eget system fri for eksterne virus, orme og andre årsager til skader kan MZR ikke garantere, at systemet er fejl- og virusfrit. MZR kan heller ikke garantere problemfri tilgængelighed af sit system. MZR er navnlig ikke ansvarlig for fejl og skader på computersystemer, der skyldes force majeure, ydre påvirkninger eller fejl eller funktionsfejl i gateways, netværk, udbydere eller værtsservere.
5. Versionsovergange samt større vedligeholdelses-, udvidelses- eller eftersynsarbejder annonceres generelt på forhånd af MZR for at give medlemmerne mulighed for at beskytte sig mod eventuelle datatab ved hjælp af en forudgående sikkerhedskopiering af data. Ansvaret for tab af data er i hvert enkelt tilfælde begrænset af den typiske genoprettelsesindsats. Dette er baseret på den skade, der ville være opstået, hvis der var truffet rimelige sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. ved at lave sikkerhedskopier).6. I forbindelse med kontraktlige og ikke-kontraktlige krav er MZR ansvarlig for forsætlige eller groft uagtsomme pligtforsømmelser begået af dets aktive medlemmer, ansatte eller stedfortrædere.
MZR er kun ansvarlig for lettere uagtsomhed i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred samt i tilfælde af overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse for MZR. I dette tilfælde er MZR's ansvar begrænset til det skadebeløb, der typisk kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse. Indvendingen om brugerens eller medlemmets medvirkende uagtsomhed forbliver hos MZR.
7. Ansvaret i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.
§ 18 Fritagelse
1. Brugerne og medlemmerne fritager MZR og dets medarbejdere for ethvert ansvar og alle krav eller omkostninger, der opstår som følge af krænkelser af rettigheder eller handlinger foretaget af andre medlemmer eller brugere af menulist.menu, som er forbudt i henhold til disse vilkår og betingelser. Navnlig fritager de MZR for ansvar for krænkelse af deres patent-, ophavsrets-, varemærke- eller personlighedsrettigheder gennem udtalelser, vurderinger, billeder eller fotos af andre medlemmer, der er stillet til rådighed for dem i menulist.menu's system eller på anden måde.
2. Hvert medlem fritager MZR og dets medarbejdere for ethvert ansvar og alle krav og omkostninger, som andre medlemmer eller tredjeparter gør gældende for MZR's krænkende eller misbrugte adfærd inden for rammerne af menulist.menu-systemets spisesystem.
3. Medlemmerne og brugerne påtager sig også omkostningerne til MZR's nødvendige juridiske forsvar, herunder alle juridiske gebyrer og advokatsalærer, i de nævnte tilfælde af fritagelse. Dette gælder ikke, hvis medlemmerne eller brugerne ikke er ansvarlige for overtrædelsen. Juridisk forsvar mod ovennævnte krav er fortsat forbeholdt MZR. Medlemmer og brugere af menulist.menu forpligter sig til at fremsende alle oplysninger, der er relevante for deres forsvar, til MZR.
§ 19 Ændring af de generelle vilkår og betingelser
1. MZR forbeholder sig ret til at ændre eller supplere disse generelle betingelser til enhver tid uden at angive en begrundelse. I tilfælde af væsentlige ændringer eller tilføjelser til vilkårene vil medlemmerne straks blive informeret pr. e-mail om de nye ændrede passager i vilkårene og anmodet om at afgive deres samtykke inden for to uger. Såfremt medlemmet ikke gør indsigelse mod de ændrede vilkår og betingelser inden for to uger efter modtagelsen, anses disse for at være accepteret. Betydningen af udløbet af tougersfristen vil blive meddelt medlemmet i den nævnte e-mail.
§ 20 Afsluttende bestemmelser
1. For de eksisterende og alle retsforhold, der opstår i forbindelse hermed, gælder udelukkende Forbundsrepublikken Tysklands lov under udelukkelse af bestemmelserne i den internationale privatret og FN's købelov.
2. For brugere og medlemmer, der er købmænd eller af andre grunde kan lave en jurisdiktionsaftale, er jurisdiktionen Nürnberg.
§ 21 Autoriserede repræsentanter
1. menulist.menu er styret som under Imprint.
Status af vilkårene: Februar 2020